Nederlands Consulaat-Generaal in Rio de Janeiro, Brazilië

Zeden en gewoonten, tips

Handige tips voor uw verblijf in Brazilië, informatie over Braziliaanse gebruiken.

Zeden en gewoonten, reistips

 1. Probeer er niet als toerist uit te zien: ga niet de straat op met uw foto- of filmcamera om uw nek (draag deze bijv. mee in een plastic tas). Draag in drukke straten en winkelcentra en op stranden uw eventuele rugzak op uw buik. Sta niet opzichtig op een stadskaart te studeren.

 2. Draag geen juwelen, sierraden, opvallende horloges of handtasjes. Ook namaaksierraden houden risico’s in: een dief die het verschil met echte sierraden niet ziet, kan u flink verwonden als hij een ketting van uw nek rukt.

 3. Draag uw money-belt onder uw kleren, niet er overheen.

 4. Wees voorzichtig bij de PIN-automaten, ga bij voorkeur overdag en met een medetoerist. Laat geen onbekenden meekijken bij het intikken van uw PIN-code en het gevraagde bedrag.

 5. Er komt veel creditcard fraude voor. Zorg bij afrekenen (bijvoorbeeld in restaurants) dat u steeds uw creditcard in het zicht houdt.

 6. Maak kopieën van uw paspoort en andere belangrijke documenten (rijbewijs, creditcards etc.) en bewaar deze op een veilige plek.

 7. Indien u bedreigd wordt door een gewapend persoon (met pistool of mes), bedenk dan dat uw leven meer waard is, dan alles wat u bij zich draagt.

 8. Het is raadzaam altijd een minimum-bedrag aan R$ 30 to R$ 50 bij u te dragen apart van de overige waardevolle bezittingen die u bij u hebt. Bij een eventuele overval dient u dit minimumbedrag snel aan de overvaller te kunnen overhandigen.

 9. Maak slechts gebruik van officiële taxi’s.

 10. Loop ’s nachts niet over straat.

 11. Reis bij voorkeur niet ’s-nachts. Interlokale bussen worden veel gebruikt door de Brazilianen, maar worden ‘s nachts regelmatig overvallen door gewapende rovers, waarbij de passagiers al hun bezittingen kwijt raken.

 12. Let goed op uw persoonlijke bezittingen bij het reizen in bus, trein of metro.

 13. Indien u in een auto rijdt, houdt de deuren op slot en de ramen zo mogelijk gesloten. Let op bij stoplichten. Het komt voor dat overvallers in auto’s stappen en de chauffeur dwingen naar een geldautomaat te rijden en daar zo veel mogelijk geld op te nemen, waarna zij er met de buit vandoor gaan.

 14. Ga niet de favela’s (arme achterbuurten) in.

 15. Neem geen onbekenden die u net heeft ontmoet, mee naar uw hotelkamer.

 16. Accepteer geen geopende blikjes of flesjes drank. Let op uw glas in discotheken. Het komt voor dat iemand wat in uw glas doet, waarna u zich onwel of slaperig voelt. Een vriendelijk iemand biedt aan u naar uw kamer te brengen. Vervolgens wordt u daar beroofd. Om dezelfde reden kunt u beter geen snoep of kauwgom accepteren. Neem tijdens een busreis geen fruit van medepassagiers aan.

 17. Houdt u verre van drugs. Op het gebruik, het in bezit hebben en de smokkel van drugs, ook soft drugs, staan zware straffen. Zorg dat er niemand met uw bagage kan rommelen, neem geen pakjes aan om mee te nemen zonder dat u weet en controleert wat er inzit.

 18. Zwemmen op sommige stranden is gevaarlijk, zowel vanwege sterke stroming als vanwege haaien. Ga slechts zwemmen waar de lokale bevolking zwemt en volg lokale waarschuwingen op.

 19. Er is een groot risico van verbranding en zelfs zonnesteek, want Brazilië ligt in de tropen en de zon staat hoog. Houdt bij wandelingen uw hoofd en schouders bedekt.

 20. Neem steeds het (nood)nummer van de Ambassade te Brasília en/of de Consulaten Generaal te São Paulo en Rio de Janeiro mee.

 21. Houdt regelmatig het thuisfront op de hoogte van uw welzijn. Dit kan vrij eenvoudig via een internetcafé of mobiele telefoon.

 22. Alvorens met minderjarige kinderen Brazilië in- en uit te reizen dient u zich bij de Braziliaanse autoriteiten van de vereisten op de hoogte te stellen.
  Bij het uitreizen uit Brazilië dienen minderjarige kinderen van Braziliaanse nationaliteit en kinderen die de Braziliaanse- en Nederlandse nationaliteit hebben en die met hun ouders reizen, in het bezit te zijn van een uittreksel uit het geboorteregister.
  Indien minderjarige kinderen van Braziliaanse of van Braziliaanse- en Nederlandse nationaliteit begeleid worden door slechts een van de ouders of zonder ouders reizen, is het altijd verplicht een toestemmingsverklaring, in tweevoud, van de niet meereizende ouder(s) in het bezit te hebben.
  Voor verdere informatie (in portugees) en benodigde formulieren: http://roterda.itamaraty.gov.br/pt-br/autorizacao_de_viagem_para_menores_e_adolescentes.xml
  Voor minderjarige Nederlandse kinderen (die de Braziliaanse nationaliteit niet bezitten) en die met slechts een ouder of zonder ouders naar Brazilië reizen, is het raadzaam dat de achterblijvende ouder(s) een toestemmingsverklaring opstelt en ondertekent en voorziet van de legalisatie door het Braziliaanse Consulaat te Rotterdam.

 23. Nederlanders, die geboren zijn in Brazilië en ook nog de Braziliaanse nationaliteit bezitten, hebben problemen ondervonden bij het uitreizen als zij met een Nederlands paspoort Brazilië waren binnengereisd. De Braziliaanse douaneambtenaren eisen (Braziliaanse wet schrijft dit voor), dat personen die (ook) de Braziliaanse nationaliteit hebben, alleen op een Braziliaans (reis)document Brazilië mogen verlaten. Deze Nederlanders wordt aangeraden op hun Braziliaanse paspoort naar Brazilië te reizen.

Zie ook