Nederlands Consulaat-Generaal in Rio de Janeiro, Brazilië

Feestdagen (sluitingsdata)

De Ambassade in Brasília is op de hiernavolgende (publieke) feestdagen gesloten (voor 2016):

Nieuwjaar 1 januari
Carnaval 8 - 9 februari
Goede Vrijdag 25 maartl
Tweede paasdag 28 maart

Tiradentes

21 april

Koningsdag

27 april

Dag van de arbeid 1 mei
Hemelvaartsdag 5 mei
Tweede pinksterdag 16 mei
Corpus Christi 26 mei
Onafhankelijkheidsdag 7 september
Beschermheilige Brazilië 12 oktober
Allerzielen 2 november
Uitroeping Republiek 15 november
Evangelische Dag 30 november
Eerste en tweede Kerstdag 25 en 26 december

 

Zie ook